Το απαράδεκτο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τα Αλληλοβοηθητικά και Επαγγελματικά Ταμεία, αφορά και το Ταμείο Αυτασφάλειας Προσωπικού ΕΤΕ.

 
Η σχετική διάταξη μετατρέπει το Ταμείο μας από υποχρεωτικής σε προαιρετικής ασφάλισης. Επιβάλλει φορολόγηση. Επίσης υποχρεώνει το Ταμείο μας να επιλέξει σε ποιο οικονομικό σύστημα θα ενταχθεί (κεφαλαιοποιητικό ή όχι). Το Ταμείο μας μέχρι σήμερα διατηρούσε σοβαρές επιφυλάξεις για την παραπάνω υποχρέωση. Επίσης δίδεται η δυνατότητα να ενταχθεί στα επαγγελματικά Ταμεία.
 
Πέραν των σοβαρών νομικών και συνταγματικών θεμάτων καθώς το Ταμείο μας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, οι σχετικές αυτές διατάξεις εφόσον ψηφιστούν θα επηρεάσουν καθοριστικά τα ασφαλιστικά δικαιώματα των συναδέλφων.
 
Ο ΣΥΕΤΕ οφείλει να προχωρήσει σε πρωτοβουλίες και ενέργειες για να προστατέψει τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα και να συντονίσει τις προσπάθειες ώστε να μην ενταχθεί τελικώς το Ταμείο μας στον σχετικό Νόμο, με τις αρνητικές συνέπειες που αυτός έχει.
 
Να μην μείνει άπρακτος και για αυτό το σοβαρό ζήτημα!
 
Το «ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ» στο Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε τα εξής:
 
  • Να δοθεί η μάχη να εξαιρεθεί το Ταμείο μας από το Νόμο για να προστατευτούν τα δικαιώματα των ασφαλισμένων συναδέλφων.
Προς το σκοπό αυτό να επιχειρηθεί το χτίσιμο μιας συνδικαλιστικής – πολιτικής συμμαχίας με την ΟΤΟΕ και την ΓΣΕΕ που αντιδρούν στο Νομοσχέδιο, με τα υπόλοιπα Αλληλοβοηθητικά Ταμεία που επίσης εντάσσονται στο Νόμο καθώς και με όλα τα πολιτικά κόμματα που διαφωνούν.
 
  • Να επιδιωχθούν συναντήσεις και άμεση επικοινωνία με όλους όσους μπορούν να επηρεάσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
  • Ο ΣΥΕΤΕ να μην μείνει απλώς σε μία ανακοίνωση αλλά να προχωρήσει σε δυναμικές ενέργειες αντίδρασης στο Νόμο καθώς και στο σχετικό άρθρο που μας αφορά.
  • Να παρέμβει στη Διοίκηση της Τράπεζας για να πάρει ξεκάθαρη θέση διότι το Ταμείο μας ιδρύθηκε το 1926 έπειτα από απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΕΤΕ ως αυτόνομος και αυτοτελής οργανισμός και η Τράπεζα έχει ευθύνη τόσο για τη λειτουργία όσο και τη βιωσιμότητά του.