Μπροστά για τον Συνάδελφο
Ανεξάρτητη Ανανεωτική Κίνηση στην Εθνική Τράπεζα
Φόρμα Επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

info@mprosta-ete.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Γραφεία ΣΥΕΤΕ, Σοφοκλέους 15, 105 51 Αθήνα

Ιστοσελίδα:

https://mprosta-ete.gr/