Ο λόγος του Επικεφαλής της Παράταξης “Μπροστά για τον Συνάδελφο” στο ΤΥΠΕΤ και Μέλος του Δ.Σ. του Ταμείου Χάρη Τζούλη στη Γενική Συνέλευση του ΤΥΠΕΤ την 19/7/2023:

« Καλησπέρα και από εμένα σε όλους τους παρευρισκόμενους συναδέλφους.


Στα πλαίσια της ευρύτερης συζήτησης που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης, θεωρώ χρέος μου, τόσο ως μέλος του Διοικητικού  Συμβουλίου αλλά και ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου για το ΤΥΠΕΤ «ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ», να επικεντρωθώ σε ορισμένα θέματα που κατά την άποψή μου, οφείλουμε να γνωρίζουν τα Μέλη του ταμείου μας.

Κατ’ αρχήν, θεωρώ δεδομένο ότι αποτελεί υποχρέωση, οποιουδήποτε συμμετέχοντα των εργασιών στις ολομέλειες του Διοικητικού  Συμβουλίου, να προσφέρει ασκώντας γόνιμη κριτική, ενώ ταυτόχρονα να φροντίζει ούτως ώστε να τροφοδοτεί με ιδέες χρήσιμες, ιδέες που δρουν ως προς την αναβάθμιση των υπαρχουσών συνθηκών, τόσο των δομών όσο και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους.

Βασιζόμενοι λοιπόν στην παραπάνω αξιακή συνθήκη, στην χρονιά που μεσολάβησε από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση, φροντίσαμε να επικεντρωθούμε στα σημαντικά και δυσεπίλυτα υφιστάμενα προβλήματα παραθέτοντας προτάσεις και λύσεις που θα θέλαμε να αξιολογηθούν από τους συναδέλφους – Μέλη του ταμείου μας.


Πιο συγκεκριμένα :

Σχετικά με τον αναρτημένο ισολογισμό, υπήρξε πρόταση της παράταξής μας, για την επανεκτίμηση της ακίνητης περιουσίας στην εύλογη τωρινή της αξία. Η μέθοδος αυτή θα βελτίωνε θεαματικά το ενεργητικό προσαυξάνοντάς το.

 Η συγκεκριμένη πρόταση υιοθετήθηκε με τα αποτελέσματα ήδη ορατά.

 Αναφορικά με τις κινητές αξίες, τις μετοχές του χαρτοφυλακίου που διατηρεί, ως περιουσιακό στοιχείο του ΤΥΠΕΤ, υπήρξε πρόταση της παράταξής μας, για δανεισμό τους (stock lending), μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. 

Πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία τα οποία καθότι αποτιμώνται χαμηλότερα των τιμών κτήσεως τους στην παρούσα χρονική συγκυρία δεν αναμένεται να πωληθούν. Μέσω λοιπόν της πρότασής μας εξασφαλίζεται ένα επιπλέον έσοδο για το Ταμείο μας.

Δυστυχώς ποτέ δεν πληροφορηθήκαμε εάν υλοποιήθηκε.

Πρότασή μας για επαναδιαπραγμάτευση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις δομές του ταμείου (γραφεία, κατασκηνώσεις, κλινική). Με ιδία πρωτοβουλία φρόντισα ούτως ώστε να υπάρξει εναλλακτική πρόταση προς αξιολόγηση.

 Δυστυχώς ποτέ δεν μάθαμε ως Διοικητικό Συμβούλιο και φυσικά ως παράταξη την τύχη της.

 Πρόταση για εκμετάλλευση των κατασκηνωτικών δομών. Ασφαλώς, η πρόταση αφορά στη χρονική περίοδο που οι κατασκηνώσεις δεν χρησιμοποιούνται για την φιλοξενία κατασκηνωτών, στελεχών και εργαζομένων. Επί του συγκεκριμένου θέματος ανέλαβα οικειοθελώς την πρωτοβουλία να φέρω σε επαφή εν δυνάμει επενδυτές και προεδρείο του ΤΥΠΕΤ.

Το αποτέλεσμα ήταν να κατατεθεί επίσημη και δεσμευτική πρόταση για ανακατασκευή και εκμετάλλευσή 10ετούς διάρκειας και σημαντικής χρηματικής αξίας με ταυτόχρονη αναβάθμιση της υφιστάμενης δομής.

Η πρόταση κατατέθηκε στις 2 Μαΐου 2023 και μόλις σήμερα (19 Ιουλίου), συζητήθηκε διεξοδικά αποτελώντας απαρχή για να παρθούν σημαντικές και καινοτόμες αποφάσεις προς τη σωστή κατεύθυνση.

Πρόταση για συνεργασία με γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη των αναγκών των συναδέλφων της Περιφέρειας , κάτι που δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα και για το οποίο δεχόμαστε σωρεία δίκαιων παραπόνων.

 Πρόταση ευρύτερης επαναδραστηριοποίησης των επιτροπών που έχουν συσταθεί αλλά δεν συνεδριάζουν σε τακτική βάση.

 Παραμένει για εμάς σημαντικό θέμα ο αποκλεισμός των συνταξιούχων συναδέλφων από την εκλογική διαδικασία ανάδειξης διοικητικού συμβουλίου, έστω και εάν κάτι τέτοιο προϋποθέτει την αλλαγή καταστατικού πρέπει να δρομολογηθεί το συντομότερο δυνατόν.

 Σχετικά με το χρέος για το οποίο πολύς λόγος γίνεται και παρότι δεν είναι άμεσα απαιτητό, κατά την άποψή μας θα πρέπει να αποτελέσει θέμα διαπαραταξιακής διαβούλευσης άμεσα ούτως ώστε να προταθούν λύσεις συρρίκνωσής του.

 Όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, αποδεικνύουν εμπράκτως και σαφώς την υπεύθυνη στάση που τηρούμε ως παράταξη απέναντι στους συναδέλφους μας τόσο τους εν ενεργεία όσο και τους συνταξιούχους.

Συνεχίζοντας να ασκούμε αυστηρή μεν, αλλά εποικοδομητική κριτική, ελπίζοντας σε αναλογικότερο προεδρείο και με μοναδικό γνώμονα την συνεισφορά στην μακροημέρευση του ΤΥΠΕΤ σε ένα καθεστώς που θα εγγυάται υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στα άμεσα και έμμεσα μέλη του.

Ευχαριστώ θερμά μου με ακούσατε.»

Στη συνέχεια, αν και το προεδρείο δια του αντιπροσώπου του δευτερολόγησε κατά την επίσημη διαδικασία, αν και κλήθηκε να απαντήσει στα ερωτήματα που τέθηκαν από όλες τις παρατάξεις προς αυτό, αν και απάντησε με σαφήνεια σε κάποια εξ αυτών ή με ασάφεια σε κάποια άλλα, στις προτάσεις της παράταξής μας ούτε απάντησε! (στις περιπτώσεις 2, 3, 5, 6, 7 και 8), ούτε αναγνώρισε! την συνεισφορά μας (στις περιπτώσεις 1 και 4).

Ο λόγος που παραθέτουμε όλα τα παραπάνω στην κρίση των συναδέλφων είναι για να γνωρίζουν τι πραγματικά συμβαίνει στο ταμείο, πέρα από ωραιοποιήσεις των συνθηκών λειτουργίας του αλλά και χωρίς καμία προσπάθεια υποβάθμισης της προσπάθειας που γίνεται.