Μπαίνοντας στον τελευταίο μήνα μιας δύσκολης χρονιάς, νιώθουμε πλέον όλοι «στο πετσί» μας τις αυξήσεις του πληθωρισμού και τις συνεχείς ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες.

Ταυτόχρονα το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει κοινωνοί της ανησυχίας αλλά και της δυσαρέσκειας πολλών συναδέλφων, οι οποίοι βλέπουν σημαντικές αυξήσεις στις δανειακές τους υποχρεώσεις ως απόρροια των συνέχων αυξήσεων στα παρεμβατικά επιτόκια EKT και Euribor.

Οι συνεχείς αυξήσεις των επιτοκίων, σχεδόν κάθε μήνα, έχουν εκτοξεύσει τις δόσεις των δανείων που έχουν ρυθμιστεί, σε δυσθεώρητα ύψη της τάξης των 150€ έως και 350€ επιπλέον, με αποτέλεσμα να τίθεται πλέον θέμα τήρησης των δανειακών και όχι μόνο υποχρεώσεων των συναδέλφων.

Δυστυχώς οι «αυξήσεις» από την υπογραφή της πρόσφατης επιχειρησιακής σύμβασης, υπολείπονται, κατά πολύ, των αυξημένων υποχρεώσεων των συναδέλφων. Το Προεδρείο του ΣΥΕΤΕ δεν μερίμνησε κατά τη «διαπραγμάτευση» με τη Διοίκηση της Τράπεζας να υπάρχει ούτε μία πρόβλεψη για τα δάνεια των συναδέλφων, όπως γινόταν πάντοτε σε κάθε επιχειρησιακή σύμβαση.

Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι η, από 4/9/2022, ανακοίνωσή μας με τίτλο «ΑΜΕΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ» εξακολουθεί να παραμένει επίκαιρη, καθώς τίποτα από όσα αναφέραμε τότε δεν έχει πραγματοποιηθεί.

Επίσης ενημερωθήκαμε ως «ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ» από συναδέλφους ότι ενώ κάποιες από τις ρυθμίσεις των δανείων τους εκτοκίζονται με επιτόκιο ΕΚΤ πλέον περιθωρίου και συμβατικά προβλέπεται πλαφόν συνολικής επιτοκιακής επιβάρυνσης 4%, αυτό δεν συμβαίνει, με αποτέλεσμα και μετά τις συνεχείς αυξήσεις να  εκτοκίζονται τελικά με επιτόκια της τάξης του 4,32% ή και 4,82%!

Αν ισχύει αυτό, πρέπει να διορθωθεί άμεσα και συστημικά καθώς επηρεάζει ακόμη περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημά τους που είναι απαραίτητο για να μπορέσουν να ζήσουν αξιοπρεπώς τόσο οι ίδιοι όσο και οι οικογένειές τους.

Το Προεδρείο οφείλει επιτέλους να ασχοληθεί ώστε να δοθεί μια άμεση, δίκαιη και οριστική λύση στα θέματα των δανείων που έχουν προκύψει και να διαπραγματευτεί με τη Διοίκηση με στόχο, τουλάχιστον, την δημιουργία ενός παραρτήματος στο οποίο να προβλέπονται συγκεκριμένες βελτιωμένες ρυθμίσεις – διευκολύνσεις και όπου χρειαστεί νέα προϊόντα, προσαρμοσμένα στις νέες ανάγκες των συναδέλφων, όπως γινόταν πάντα.

Δεν πρέπει να το απεμπολήσουν και αυτό.

Συνάδελφοι, δεν χρειαζόμαστε κάποιους που το παίζουν «σωτήρες» και τα βλέπουν όλα τακτοποιημένα αλλά ένα ικανό και διεκδικητικό Προεδρείο που να αφουγκράζεται τα προβλήματα των συναδέλφων, να προβλέπει καταστάσεις και να ενεργεί άμεσα και εμπροσθοβαρώς. Όχι να ακολουθεί απλά τα γεγονότα και να πανηγυρίζει επικοινωνιακά για «αυξήσεις» της τάξεως των 17€ ετησίως.

Εμείς θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε σε κάθε Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ (τα οποία δυστυχώς εξακολουθούν να γίνονται αραιά και που) τα προβλήματα για τα οποία μας ενημερώνετε και να αγωνιζόμαστε για λύσεις μέσα από συγκεκριμένες προτάσεις που καταθέτουμε.

Σας καλούμε να ενισχύσετε την κίνησή μας «ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ» και να ενώσουμε τις φωνές μας ώστε να σταματήσει κάθε προσπάθεια απομείωσης των δικαιωμάτων μας.