Κ. Πρόεδρε,
Με την από 04/10/2021 ανακοίνωση του ΤΥΠΕΤ ενημερώνετε τα μέλη του Ταμείου ότι η αυριανή (06/10/2021) Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και οι εκλογές για διοικητικό και οικονομικό απολογισμό καθώς και για εφορευτική επιτροπή θα γίνουν δια ζώσης.

Επειδή, ο νόμος και συγκεκριμένα το Παράρτημα 10 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π οικ. 60400 που αφορά στα πρωτόκολλα των συνεδρίων δεν αποκλείει την ηλεκτρονική διεξαγωγή της Γ.Σ.

Επειδή, δύο ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Γ.Σ. υπήρχε εύλογη προσδοκία πραγματοποίησης αυτής με ηλεκτρονικά μέσα και όλα τα μέλη είχαν προγραμματίσει τη συμμετοχή τους με αυτόν τον τρόπο. Άλλωστε και η αντίστοιχη Γ.Σ. του ΣΥΕΤΕ πραγματοποιήθηκε με ψηφιακά μέσα.

Επειδή, η αιφνίδια αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής της Γ.Σ. λίγες ώρες πριν από την έναρξή της αποκλείει de facto μέλη από την επαρχία που σε διαφορετική περίπτωση θα παρευρίσκονταν, πέραν των ευπαθών ομάδων, των τηλεργαζόμενων και όσων έχουν αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις ή τελούν σε οποιοδήποτε είδος άδειας που επίσης θα αποκλειστούν με αδικαιολόγητο τρόπο.

Επειδή, η πρόβλεψη για ένα άτομο ανά 5 τετραγωνικά μέτρα εντός της αίθουσας διεξαγωγής της Συνέλευσης θα αποκλείσει ακόμα και συναδέλφους που θα θέλουν και θα μπορούν να την παρακολουθήσουν δια ζώσης εφόσον υπάρξει πληρότητα στην αίθουσα.

Επειδή, το μέλημα κάθε σωματείου και κάθε συλλογικότητας είναι η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των μελών του στις διαδικασίες λαμβανομένων υπόψιν των περιορισμών της νομοθεσίας και της τεχνολογίας που στην περίπτωσή μας και όπως αποδείξαμε στις παραπάνω σκέψεις δεν υφίστανται.

Σας καλούμε ,
Να ανακαλέσετε την απόφασή σας για αποκλειστικά δια ζώσης Γ.Σ. και να ενημερώσετε άμεσα το σώμα της Συνέλευσης ότι θα δώσετε τη δυνατότητα συμμετοχής σε όλα τα μέλη του ΤΥΠΕΤ.
Σε διαφορετική περίπτωση αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη του αποκλεισμού της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του ΤΥΠΕΤ από την Γενική Συνέλευση.

Για το «ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ»
Ο Επικεφαλής
Γιάννης Πούπκος